یافتن طراح حرفه ای برای پروژه خود یا مشاهده لیستی از پروژهای طراحی

استخدام طراح پذیرش یک طراح

Higrafik چگونه کار میکند؟

ارسال پروژه هایی که میخواهید ما برای شما به اتمام برسانیم

مرور پروفایل ها،بازبینی ها، سپس استخدام موردعلاقه ها و ارسال پروژه

استفاده از Higrafik برای گفتگو و اشتراک فایل ها

ما مواظب پول شما خواهیم بود و تا تایید کار هزینه آن پرداخت نخواهد شد

یافتن طراح های مناسب برای پروژه های شما

مهدی سعادت

طراح گرافیک

150،000تومان/ساعت
7 سال تجربه 0 پروژه کار کرده

Najme Shiravani

گرافیست

50،000تومان/ساعت
1 سال تجربه 0 پروژه کار کرده

محمدامین میرحاج

اینفوگرافی

10،000تومان/ساعت
2 سال تجربه 0 پروژه کار کرده

امیرحسین دانشیار

طراحی گرافیک

50،000تومان/ساعت
3 سال تجربه 0 پروژه کار کرده

فهرست آخرین پروژه ها

شنیدن آنچه که مشتریان ما می گویند

پلن های مورد نظر خود را انتخاب کنید.

5000تومان

برای 30 روز

سطح 1

با انتخاب این طرح شما می توانید یک پروژه در ماه ثبت کنید

ثبت نام

10000تومان

برای 60 روز

سطح2

با انتخاب این طرح شما می توانید سه پروژه در ماه ثبت کنید

ثبت نام

20000تومان

برای 80 روز

سطح 3

با انتخاب این طرح شما می توانید هفت پروژه در ۴۵ روز ثبت کنید

ثبت نام

50000تومان

برای 100 روز

سطح 4

با انتخاب این طرح شما می توانید پانزده پروژه در دو ماه ثبت کنید

ثبت نام

150000تومان

برای 360 روز

سطح 5

با انتخاب این طرح شما می توانید صد پروژه در یک سال ثبت کنید

ثبت نام

به شغل احتیاج دارید! به جمع طراح های ما بپیوندید

شروع به کار