درباره نسیم صبح

 • نسیم صبح طراح 0 بررسی
 • طراحی
 • فتوشاپ
 • گرافیک

مرور کلی

کاردانی کامپوتر. کارشناسی مدیریت بازرگانی و گرافیک . کارشناسی ارشد روانشناسی

خلاق و پر انرژی

سابقه کار (0)

  هنوز هیچ فعالیتی وجود ندارد.

اطلاعات

 • نرخ ساعتی: 30،000تومان
 • امتیاز:
 • تجربیات: 5 سال تجربه
 • پروژه های انجام شده: 0
 • کل درآمد: 0تومان
 • کشور : ایران