درباره ندا صمیمی خاص

 • ندا صمیمی خاص طراح و گرافیست 0 بررسی
 • طراحی
 • گرافیک

مرور کلی

تحویل کار با کیفیت در کوتاه ترین زمان

سابقه کار (0)

  هنوز هیچ فعالیتی وجود ندارد.

اطلاعات

 • نرخ ساعتی: 50،000تومان
 • امتیاز:
 • تجربیات: 7 سال تجربه
 • پروژه های انجام شده: 0
 • کل درآمد: 0تومان
 • کشور : ایران