آموزشکده higrafik جایگاهی برای به اشتراک گذاری هنرهای گرافیکی است.

Mosaic Portraits

آموزش ساخت عکس موزاییکی

Gaussian Blur

آموزش تارکردن پشت عکس

آموزش قراردادن دو عکس روی یکدیگر در فتوشاپ

آموزش قراردادن دو عکس روی یکدیگر در فتوشاپ

ترکیب دو تصویر برای ساخت پوستر تبلیغاتی

آموزش ساخت ترکیب دو تصویر برای ساخت پوستر تبلیغاتی

Double Exposure

آموزش ساخت دابل اکسپوژر